Privacybeleid

Dierenhotel den deugeniet, gevestigd in 2230 Herselt aan de Westerlosesteenweg 83 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer BE 866 264 339.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de GDPR. 

Welke gegevens verzamelen we? 

Wanneer jij je online aanmeldt om een aanvraag te doen voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn :
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Straat en huisnummer
- Woonplaats
Deze gegevens worden ook ingevuld op het manuele reserveringsformulier.

Waarom slaan we je gegevens op ?

- Om jou van een reactie te kunnen voorzien nadat je een formulier hebt ingevuld.
- Voor het analyseren van statistieken en trends in het bezoekgedrag
- Voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.

Met wie delen we je gegevens ?

Alleen de zaakvoerder heeft toegang tot de gegevens en ze worden met niemand gedeeld.

Bewaartermijn

Wij bewaren je digitale gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens op de reserveringsformulieren bewaren we tenminste 5 jaar, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om je gegevens te rectificeren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen.

ICTBoost Webdesign - PC-Service